Bangladesh University of Professionals (BUP)

 1. Home
 2. Results
 3. Inhouse Result

BUP Inhouse Result

 • 51 download

  05 Jan, 2019 | ECONOMICS-2015, 8th (Jul-Dec 2018) Sem Final Exam

 • 52 download

  05 Jan, 2019 | ECONOMICS-2016, 6th (Jul-Dec 2018) Sem Final Exam

 • 53 download

  05 Jan, 2019 | ECONOMICS-2017, 4th (Jul-Dec 2018) Sem Final Exam

 • 54 download

  05 Jan, 2019 | ECONOMICS-2018, 2nd (Jul-Dec 2018) Sem Final Exam

 • 55 download

  03 Jan, 2019 | BICE-2017 (4th Sem) July-Dec 2018

 • 56 download

  03 Jan, 2019 | DHSM-2 (2016) 6th Sem, Jul-Dec 2018

 • 57 download

  03 Jan, 2019 | MCJ-1, 4th Sem (July-Dec)-2018, Exam Nov-2018 (Corrected)

 • 58 download

  03 Jan, 2019 | BES-1 (2017), 4th Semester, Jul-Dec 2018

 • 59 download

  03 Jan, 2019 | BES-2 (2018), 2nd Semester, Jul-Dec 2018

 • 60 download

  03 Jan, 2019 | PA-1 (2016) 6th Sem, Jul-Dec 2018

 • 61 download

  03 Jan, 2019 | PA-2 (2017) 4th Sem, Jul-Dec 2018

 • 62 download

  03 Jan, 2019 | IR-4(2018) 2nd sem Jul-Dec 2018

 • 63 download

  02 Jan, 2019 | PA-3 (2018), 2nd Sem Jul-Dec 2018

 • 64 download

  02 Jan, 2019 | DHSM-4 (2018) 2nd Sem, Jul-Dec 2018

 • 65 download

  02 Jan, 2019 | EV MBA-03, 04 & 06 Batch Aug 2018 Trimester (Dissertation)

 • 66 download

  01 Jan, 2019 | English-1 (2016) 6th Sem, Jul-Dec 2018

 • 67 download

  01 Jan, 2019 | English-2 (2017) 4th Sem, Jul-Dec 2018

 • 68 download

  01 Jan, 2019 | EV MBA-7, Aug 2018 (Dissertation)

 • 69 download

  01 Jan, 2019 | EV MBA-10, Aug 2018 (Dissertation)

 • 70 download

  01 Jan, 2019 | Ev MBA-12, Aug 2018 (Dissertation)

 • 71 download

  01 Jan, 2019 | LLB-1(2016) 6 Sem, Jul-Dec 2018

 • 72 download

  01 Jan, 2019 | BICE-2018 (Batch-4) 2nd Sem, July-Dec 18

 • 73 download

  01 Jan, 2019 | MCJ-1, 4th Sem (July-Dec)-2018, Exam Nov-2018

 • 74 download

  01 Jan, 2019 | Sociology-1, 4th Sem(July-Dec)-2018, Exam-Nov-2018

 • 75 download

  01 Jan, 2019 | Ev.MBA-13, (6th Trimester) Aug 2018

 • 76 download

  31 Dec, 2018 | BA (Hons) in English-3 (2018) 2nd Sem, Jul-Dec 2018

 • 77 download

  31 Dec, 2018 | LLB(Hons)-2(2017) 4th Sem, Jul-Dec 2018

 • 78 download

  31 Dec, 2018 | LLB(Hons)-3(2018) 2nd Sem, Jul-Dec 2018

 • 79 download

  27 Dec, 2018 | BDS-1 (2016) 6th Sem, Jul-Dec 2018

 • 80 download

  27 Dec, 2018 | BDS-2 (2017) 4th Sem, Jul-Dec 2018

 • 81 download

  27 Dec, 2018 | BDS-3 (2018) 2nd Sem Jul-Dec 2018

 • 82 download

  27 Dec, 2018 | MCJ-2, 2nd Sem (July-Dec)-2018, Exam Nov-2018

 • 83 download

  27 Dec, 2018 | Sociology-2, 2nd Sem (July-Dec)-2018, Exam Nov-2018

 • 84 download

  27 Dec, 2018 | PhD-2nd Semester Final Examination November 2018 (Session 2017-18)

 • 85 download

  27 Dec, 2018 | MPhil-2nd Semester Final Examination November 2018 (Session 2017-18)

 • 86 download

  13 Dec, 2018 | MDS-3 (3rd Semester) Exam Janu-June 2018

 • 87 download

  13 Dec, 2018 | MDS-4 (2nd Semester) Janu-June 2018

 • 88 download

  04 Dec, 2018 | MPCHRS-1, 2nd Sem, May-Aug 2018 (Corrected)

 • 89 download

  04 Dec, 2018 | MPCHRS-1(May-Aug) 2nd sem Supplementary Exam 2018

 • 90 download

  25 Oct, 2018 | EV MBA-05, 06 Aug 2018 Trimester

 • 91 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-8 (6th) Aug 2018

 • 92 download

  09 Oct, 2018 | EV MBA-9 (6th) Aug 2018

 • 93 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-10 (6th) Aug 2018

 • 94 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-11 (6th) Aug 2018

 • 95 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-12 (6th) Aug 2018

 • 96 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-13 (6th) Aug 2018

 • 97 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-14 (5th) Aug 2018

 • 98 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-15 (4th) Aug 2018

 • 99 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-16 (3rd ) Aug 2018

 • 100 download

  09 Oct, 2018 | Ev MBA-17 (2nd) Aug 2018